Μάθημα 5ο: Αρχιτεκτονικές του αναπτυσσόμενου κόσμου

To πέμπτο μάθημα απομακρύνθηκε από τη σύγχρονη εποχή της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και την Αμερική, ρίχνοντας μία διεξοδική ματιά του πώς αυτή προσαρμόστηκε, εκφράστηκε, ή έλαβε μία ολότελα διαφορετική μορφή σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες, όπως αυτές της Αφρικής και τις λιγότερο αναπτυγμένες πολιτείες των ΗΠΑ. Το μάθημα ξεκίνησε με την αναφορά στη σχέση του γραφείου Δοξιάδη με την Αφρική και συγκεκριμένα την ανάπτυξη εκτεταμένων πολεοδομικών projects, τη μετάβαση τον πόλεων από αγροτικές σε αστικές και τον εκμοντερνισμό που επιβλήθηκε μέσα από αυτή, αλλά και εναλλακτικές, βιώσιμες προτάσεις κατοίκησης που αναπτύχθηκαν βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των κατοίκων.

africa 1
H Aφρική στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρχιτεκτονικών εκδόσεων κατά τη δεκαετία του ’70.
africa 2
James Cubitt, School of Engineering at KNUST (Kwame Nkrumah University of Science and Technology), Kumasi (Ghana), 1956
alabama
Samuel Mockbee: RURAL STUDIO, Auburn University, Alabama

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος, στο οποίο το λόγο πήρε η Μαρία Πάντα, υποψήφια διδάκτορας του πανεπιστημίου του Canterbury με σημαντική εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη οικιστικών project στην Αφρική, εστίασε στην ανάπτυξη αειφόρων στρατηγικών και μορφών κατοίκησης. Στα projects που παρουσιάστηκαν, είδαμε πώς ο ενεργειακός σχεδιασμός, οι παραδοσιακές τεχνικές, η οικονομία της κατασκευής, η προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και ο σχεδιασμός υποδομών μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου των αρχιτεκτόνων με τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους, και με ποιούς όρους πραγματοποιείται αυτή η συνεργασία.

africa_mp_1
Τα τοπικά υλικά ως βασικός παράγοντας της βιωσιμότητας της δόμησης
africa_mp_2
Prototype κατοικίας σε οικισμό

Παρουσιάσεις μαθήματος:

Mathima_5_K_Tsiambaos_1

Mathima_5_K_Tsiambaos_2

Μathima_5_M_Panta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: