Τεύχος “Κριτική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομικής θεωρίας και πρακτικής των τελευταίων σαράντα χρόνων στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας”

Το τεύχος “Κριτική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομικής θεωρίας και πρακτικής των τελευταίων σαράντα χρόνων στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας” συμπληρώνει και υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος “Ιστορία και Θεωρία 6: Η σύγχρονη εποχή”. Το τεύχος αποτελείται από τρία μέρη.Το πρώτο αναφέρεται στα τελευταία 40+ χρόνια σύγχρονη εποχής και στις βασικές κατευθύνσεις που ακολούθησε η αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη. Το δεύτερο μέρος περιλεμβάνει επιλεγμένα κείμενα που σχολιάζουν και ερμηνεύουν φαινόμενα της σύγχρονης εποχής. Το τρίτο έχει τίτλο: ‘Αρχιτεκτονκή-Πόλη και κινηματογράφος’ και περιλαμβάνει, εκτός από μια εκτεταμένη βιβλιογραφία και φιλμογραφία, κείμενα που αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική σκέψη και το κινηματογράφο.

NTUA I+Th6 Sygxroni epoxi Tournikiotis ed 2007.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: